Politické elity vítají i migranty, jejichž hodnoty a chování jsou v rozporu s Ústavou ČR

 

FAKTA

 

Islám jako náboženství mohou věřící praktikovat dvěma spůsoby: tzv. velkým džihádem (džihád proti vlastním hříchům, chybám, neznalosti a nedokonalostem, pravdomluvnosti bez ohledu na důsedky) a malým džihádem (džihád obrany: je-li napadena islámská země, je povinností všech, mužů i žen, pomoci podle svých možností, slovem, činem a džihád útoku: prosazování muslimské víry v nemuslimském prostředí).

 

I když nepochybně existují mírumilovné interpretace všech druhů džihádu (a mnozí se jimi řídí), stejně tak existují školy a náboženští vůdci, kteří radikalizují muslimsku populaci i na území Evropy. Kombinací sociálních a psychických předpokladů frustrovaných mladíků přiživovaných náboženskou ideologií, která zbavuje pocitu viny a ospravedlňuje prakticky cokoliv včetně brutálních teroristických činů, vzniká velmi nebezpečná situace, která může vést až k občanské válce v Evropě.

 

Nejde ale jen o terorismus. Klíčovým nástrojem džihádu je požadavek na uplatňování práva Šaría, které je ovšem v mnoha ohledech v rozporu s evropským právním řádem. Muslimové obecně usilují o to, aby Šaría upravovala vztah mezi všemi, kdo se k islámu hlásí. Právě existence práva Šaría v islámu je jednou z příčin jejich horší integrace, protože postupně dochází k vytvoření paralelní společnosti s vlastním právem, která nerespektuje právo hostitelské země. Příklady rozporů jsou tyto:

- Zavádění HALAL potravin včetně rituálních porážek zvířat za plného vědomí. 

- Neplatí svoboda slova. To se týká nekritizovatelnosti Koránu a proroka Mohameda. 

- Nerovnost mužů a žen. U soudu má žena ½ vypovídací hodnotu, dcery dědí ½ toho, co syn. Mohou být také fyzicky trestané mužem.

- Muslimka nesmí navázat intimní vztah s nemuslimem, ale muslim může navazovat vztahy s nemuslimkami (křesťankami a židovkami). Jejich děti pak musí být muslimové.

- Nerovnost nemuslimů oproti plnohodnotným muslimům.

- Ženská obřízka.

- Svatby s nezletilými. 

- Muslimové jsou povinni platit Zakát (náboženskou daň), podrobení nemuslimové jsou povinni platit i diskriminační daň džizju.

- Povolení ozbrojeného džihádu, válečné kořisti, otroctví, kamenování, bičování…

 •   
 • V roce 2001 Evropský soud pro lidská práva označil právo Šaría za neslučitelné s demokratickou a sekulární společností. V angličtině zde.
 •  
 • KLÍČOVÉ OTÁZKY
 • Zkušenost z nacistického Německa jasně ukazuje, jak se i vyspělý národ pod tlakem zrůdné ideologie může stát nenezpečným pro své okolí a způsobit smrt desítek milionů lidí. O to horší účinky může mít zrůdná ideologie na nevzdělané a frustrované jednotlivce, pokud je někdo dobře zorganizuje.
 • Je představitelné, že si evropské elity tato rizika neuvědomují?
 • Je představitelné, že analytici tajných služeb nedávají politikům jasná varování?
 • Je představitelné, že odpovědný politik na taková varování adekvátně nereaguje?  
 • Co nebo kdo motivuje evropské politiky k takovému chování?
 •  
 • ZÁVĚR

Pašování migrantů je v této době asi nejvýnosnější business v řádu desítek miliard dolarů ročně. Jenže jen peníze nemohou vysvětlit dostatečně toto chování  všech politiků (i kdyby byli významnými příjemci z těchto zdrojů). Důsledkem jejich pasivity je totiž obrovský nárůst bezpečnostních rizik a již nyní mají jednoznačně "krev na rukou". Vlastně se jejich chování vzpírá jakékoli logice založeném na pudu sebezáchovy. 

 

Jediným možným logickým vysvětlením je, že existuje systematický realizovaný plán vytvořit na území Evropy podmínky pro vznik muslimských států a evropští politici tento záměr podporují.